Neathholm

cave_town_by_iidanmrak-d5r61fj.jpg


אגם קטן, מימיו שחורים, נמצא באמצע מערה ענקית זאת שאדוות הגלים ממלאים אותה באווירה נעימה. הקירות והתיקרה זוהרים ממרבצים של פטריה מאירה. במרכז האגם, על אי סלעי, ניצבים בצפיפות כשני תריסרים של מבני אבן נמוכים. אורות מהבהבים מחלונות המבנים ומקנים לישוב מראה מזמין. רפסודות עשויות קורות עץ ועורת מתוחים משתכשכות לאורכם של שני מזחי עץ – האחד בחוף האי, והאחד בחוף האגם.

זהו הכפר הקטן נית’הולם, כפר מונגרלים הקרוי על שם שבט המונגרלים שמתגורר בו. הכפר נמצא במערות שמתחת לעיר קנאבריס, והוא רק אחד ממספר כפרים של שבטים שונים. ראש הכפר הוא הצ’יף סול. אופולי, היא השמאנית של הכפר.

Neathholm

Pathfinder (Wrath of the Righteous) ArielShatil ArielShatil