Selling loot

כל הציוד הרגיל יכול להמכר ב-50% כשהוא משומש. לחפצים יקרים (אוצרות למיניהם) יש טווח מכירה המתקבל בהתאם לגלגול “הערכה”- למשל 100-140. הערך הנמוך הוא המחיר שאפשר למכור בו את החפץ בלי בעיה. אם רוצים למכור ביותר יקר, אז אפשר באמצעות דיפלומטיה. הדרוג קושי הוא 25. על כל נקודה מעל הד"ק (מעל 25) אפשר למכור ב-10 זהב יותר, אבל אי אפשר בעזרת דיפלומטיה למכור במחיר גבוה יותר מהמקסימום של הטווח.

כדי למכור במחיר מעל המקסימום, צריך קודם כל להצליח בבדיקת “תרמית” של המוכר מול בדיקת “גילוי מניע” של הקונה. אם המוכר “מפסיד” הוא לא יצליח למכור את החפץ במחיר גבוה יותר מהמינימום של הטווח. אם המוכר מנצח, עליו לבצע בדיקת “דיפלומטיה” מול דרוג-קושי 25. כל נקודה מעל 25 מאפשרת לו למכור את הפריט במחיר של 5זהב מעל מחיר המקסימום של הטווח.

דוגמה: הטווח מכירה של כלי הכסף שמצאתם ב"טופז פתרונות" הוא 100-180. כלומר, אפשר למכור אותם ב-100 בלי להשתמש בדיפלומטיה. נגיד שבראנט רוצה למכור אותם ביותר, אבל עדיין לא להרגיש שהוא רמאי, אז הוא זורק דיפלומטיה (ד"ק 25). אם נכשל, הוא לא מצליח להעלות את המחיר. אם הצליח הוא יכול להעלות את המחיר ב-10 מטבעות על כל נקודה מעל 25. אם למשל יצא לו 29 בדיפלומטיה, הוא יכול למכור ב-140. בכל מקרה, מכירה מעל 180 היא כבר רמאות ודורשת בדיקת תרמית.

Selling loot

Pathfinder (Wrath of the Righteous) ArielShatil ArielShatil