מוטב לאדם לכבוש את עצמו מאשר לנצח אלפי קרבות. אז הניצחון שלך הוא, ואין איש שיקח אותו ממך. לא שד ולא מלאך, לא הגהנום ולא גן העדן

banner2.jpg

היכונו למסע הצלב שלכם

House Rules

Adventure log

WotR WIKI

Charachters

Items

Map

Pathfinder (Wrath of the Righteous)

ArielShatil Banner GurArieLivniAlcasid OMnia siednert